Aktualności

WAŻNE!!! Brak refundacji kosztów badań markerów genetycznych DNA

newsWojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie informuje, że na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego Rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, Polski Związek Hodowców Koni wstrzymał z dniem 8 maja 2019 r. możliwość refundacji kosztów badania markerów genetycznych DNA dla klaczy i ogierów wpisywanych do Ksiąg.

Tym samym właściciele klaczy i ogierów nowo licencjonowanych oprócz opłaty za wpis do Księgi opłacają również badanie DNA, którego koszt wynosi 160 zł.