Aktualności

Przeglądy kwalifikacyjne 2019 - Program Ochrony Zasobów Genetycznych

news 

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie prosi o zgłaszanie klaczy sztumskich i sokólskich na przegląd kwalifikacyjny do programu ochrony zasobów genetycznych w 2019 roku.


Przeglądy odbędą się w październiku 2019 roku.

Przeglądom muszą być poddane klacze które będą zgłaszane do programu w 2020 roku. Dotyczy to wszystkich klaczy, które mają wejść do programu po raz pierwszy w 2020 roku niezależnie od tego czy posiadają licencje czy też nie. Minimalny wiek klaczy to 24 miesiące. 

Miejsca przeglądów będą uzależnione od liczby zgłoszeń z danego powiatu.

Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie klaczy w terminie do 26 września 2019 roku.

Klacze nie zgłoszone w tym terminie nie będą mogły być ocenione ze względu na brak odpowiedniego czasu na przeanalizowanie rodowodów.

Wszystkie klacze będą poddane próbie użytkowości (schemat)-kliknij tutaj