Aktualności

III Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych

  • Drukuj

"Regulamin wystawy"

Na wystawie będą prezentowane 42 klacze w 6 rasach w następującej kolejności:

1. polski koń szlachetny półkrwi
2. wielkopolska
3. małopolska
4. śląska
5. kuce i konie małe
6. polski koń zimnokrwisty

Prosimy o dowiezienie klaczy do godz, 9:00 w sobotę 20 czerwca 2009 r. Ocena klaczy rozpocznie się tego dnia ok. godz. 11:00. Po zakończeniu oceny chętni hodowcy mogą zaprezentować swoje klacze w skoku luzem lub pod siodłem. Natomiast klacze śląskie i zimnokrwiste mogą być zaprezentowane w lekkim powozie. Hodowcy, którzy zechcą zaprezentować swoje klacze, proszeni są o telefoniczne zgłoszenie chęci udziału w pokazie do biura WZHK do 18 czerwca (czwartek). Serdecznie zapraszamy.

Wieczorem, po wystawie, planowane jest wspólne ognisko dla wystawców koni, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Namiot boksowy będzie ustawiony w piątek wieczorem. Klacze mają zapewnione odrębne boksy pod jednym namiotem z korytarzem pośrodku. W każdym boksie zapewniamy 1 kostkę słomy. Siano oraz paszę treściwą należy zabrać ze sobą. Woda będzie dostępna z cysterny ustawionej za namiotem.

Prezentacja klaczy przed komisją:

1. wprowadzamy klacz i pokazujemy ją na płycie przed komisją w pozycji „na stój”
2. następnie przeprowadzamy klacz stępem na trójkącie
3. po zakończeniu stępa prezentujemy klacz w kłusie na trójkącie

Komisja 3 osobowa ocenia konie niezależnie, pokazując wyniki na tabliczkach. Wyniki te sumuje się i wyciąga średnią.

W każdej rasie zostanie wybrany czempion, wice czempion i II wice czempion, zgodnie z uzyskanymi przez siebie wynikami. Jeżeli klacze otrzymają taką samą liczbę punktów, rozpatruje się typ klaczy (która miała wyższą ocenę), jeżeli natomiast za typ uzyskały taką samą ocenę, to rozpatruje się stęp, a potem kłus.

Nagradzanie klaczy nastąpi w niedzielę (21 czerwca) po zakończeniu konkursów powożenia zaprzęgami parokonnymi. Planowana dekoracja ok. godz. 13:00.

Hodowcy, których klacze zajmą pierwsze trzy miejsca, razem z końmi będą dekorowani przez sponsorów, stąd niezbędna jest obecność w niedzielę.

Wszystkie pozostałe wystawiane klacze otrzymają flo oraz pamiątkowe dyplomy i trofea.