Badania krwi

Badania markerów genetycznych można wykonać w 2 laboratoriach:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni
  ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
  tel. (061) 848 72 37, (061) 848 72 37
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  www.jay.au.poznan.pl/LABORATORIUM-KONIE/

 • Instytut Zootechniki PIB, Dział Gonemiki i Biologii Molekularnej Zwierząt

Laboratorium Genetyki Molekularnej 

ul. Krakowska 1, 32-083 Balice

tel. 666-081-310, 666-081-313, 666-081-327


Obowiązkiem badania markerów genetycznych objęte są:

 • klacze wpisywane od 01.01.2007 r. do ksiąg głównych wszystkich ras

 • ogiery wykorzystywane w rozrodzie

 • konie urodzone w wyniku inseminacji

 • konie sprowadzone z zagranicy, wykorzystywane w rozrodzie w Polsce


Zasady pobierania próbek krwi:

 • Od konia (w wieku powyżej 1 miesiąca) należy pobrać krew do 2 probówek (około 10 ml w każdej).

 • Jedna z probówek, do których pobierana jest krew powinna zawierać płyn antykoagulacyjny EDTA K3, druga probówka - bez płynu.

 • Na każdej probówce należy napisać (najlepiej długopisem na plastrze) drukowanymi literami:
  - pełną nazwę konia, od którego pobrano próbę krwi,
  - jego nr identyfikacyjny lub nr wpisu do księgi stadnej

 • Do prób należy dołączyć "Protokół pobrania krwi od konia" podpisany przez pobierającego krew i przez hodowcę lub właściciela konia oraz jeśli to możliwe przez pracownika Związku. Prosimy podać także kontaktowy numer telefonu hodowcy/właściciela.

 • Pobraną krew, tak długo jak to możliwe, należy przechowywać w temperaturze + 4 max. do +18°C (prób nie wolno zamrażać!)

 • Próby należy dostarczyć do Laboratorium nie później niż 48 godzin od momentu pobrania (wysłanie prób pocztą kurierską - Pocztex, Servisco, Stolica lub listem priorytrtowym, gwarantuje spełnienie tego warunku). UWAGA! Prosimy o wysyłanie próbek z krwią w pierwsze 3 dni tygodnia (poniedziałek-wtorek-środa).

 • Ksero dowodu opłaty za badanie, dołączone do protokołu pobrania, znacznie skróci czas oczekiwania na wyniki bada.

 

 

UWAGA!
zmiany dotyczące badania markerów genetycznych

 

Dodane: 16 stycznia 2014

Konie ras hc i kn urodzone od 1 stycznia 2014 roku będą miały badane DNA dopiero przy wpisie do Ksiąg, a nie jak było do tej pory - przed wydaniem paszportu hodowlanego.


Dodane: 17 lutego 2011 r

Badania markerów genetycznych w 2011 r.

Dotowane będą badania:

 • klaczy i ogierów wpisywanych do ksiąg głównych w 2011 r.,

 • źrebiąt kn i hc urodzonych w 2010 r. oraz 2011 r.,

 • kuców wpisywanych do księgi kuców,

 • kuców przekwalifikowanych z rejestru do księgi (tylko w 2011 r.).


Czy roczne źrebię hc lub kn, które nie spełnia warunków wpisu do księgi stadnej musi mieć wykonane badanie DNA?

 • jeżeli właściciel takiego konia wykonania badania na własny koszt (140 zł) – to w paszporcie zostanie wpisany kod rasowy, rasa, rodowód oraz pieczątka „bez prawa wpisu do księgi”

 • jeżeli właściciel nie wykona badania – to w paszporcie pojawi się kod 999 – czyli jak dla koni NN, zostanie określony typ bez podania rasy i bez rodowodu

W przypadku braku podpisu właściciela konia, protokół jest nieważny a załączona próbka zostanie zutylizowana bez wykonania badania.
Nie ma obowiązku podpisania protokołu przez osobę pobierającą krew lub włosy od konia.
Jeżeli próbki krwi lub włosów będą nadesłane po upływie 1 miesiąca od wystawienia protokołu wówczas właściciel konia ponosi koszty badania.
Polski Związek Hodowców Koni informuje, że zmiana właściciela konia nie jest podstawą do wystawienia powtórnego protokołu refundacyjnego na badania markerów genetycznych DNA. Jeżeli sprzedany zostaje koń, który nie miał jeszcze wykonanego badania krwi, a ma ważny protokół, protokół ten powinien zostać przekazany nowemu właścicielowi wraz z koniem. Jeśli zaś protokół uległ przedawnieniu, nowy właściciel sam pokrywa koszty badań.


Dodane: 10 stycznia 2010 r

Informujemy, że od 1 stycznia 2010 r badania markerów genetycznych DNA dla klaczy i ogierów wpisanych do ksiąg głównych w 2009 i 2010 r oraz źrebiąt ras huculskiej oraz konik polski urodzonych w 2009 i 2010 r objęte są ponownie refundacją kosztów. Jednocześnie przypominamy, że protokół uprawniający do refundacji kosztów badań DNA ważny jest tylko jeden miesiąc od dnia wystawienia i podpisania go przez pracownika Związku. Po przekroczeniu tego terminu hodowcy sami będą musieli pokryć koszty badań.


Dodane: 1 lipca 2009 r

Uprzejmie informujemy, że protokoły uprawniające do refundacji kosztów wykonanego badania markerów genetycznych DNA dla klaczy i ogierów wpisanych do ksiąg głównych oraz źrebiąt ras huculskiej oraz konik polski mogą być wydane przez WZHK jedynie do dnia 15 listopada 2009 r.
Jednocześnie informujemy, że protokół ten ważny jest jedynie w okresie miesiąca od dnia wystawienia i podpisania go przez pracownika Związku.

Dodane: 17 czerwca 2009 r

Informujemy, że w związku z decyzją MRiRW, badania DNA ogierów będą mogły być refundowane przez PZHK od 1 czerwca 2009 r.


Dodane: 17 października 2008 r

Badania markerów genetycznych DNA ogierów wpisywanych do ksiąg głównych, wykonywane na podstawie protokołów wystawionych po 1 stycznia 2009 nie są objete refundacją kosztów. W 2009 refundacją nie bedą już również objęte badania DNA źrebiąt ras huculskiej i konik polski, urodzonych w 2007.