Załatwianie formalności w biurze

1. Zgłoszenie źrebięcia do opisu (dotyczy się również koni starszych - nie posiadających paszportu)

 • Należy wysłać do biura zgłoszenie konia pocztą polską, online, lub osobiście.
 • Źrebię powinno być zgłoszone do 90 dnia życia.
 • Inspektor będzie się umawiał na wizytę telefonicznie.

 

2. Rejestracja koni sprowadzonych spoza granic Polski.

 • Właściciel jest zobowiązany w ciągu 7 dni od daty zakupu konia, zgłosić koniowatego do rejestru osobiście lub drogą elektroniczną. 

 • Wypełnione zgłoszenie jest przekazywane Inspektorowi z powiatu miejsca stacjonowania koniowatego, który kontaktuje się telefonicznie z właścicielem w celu ustalenia terminu dokonania niezbędnej identyfikacji, opisu graficznego oraz ew. wszczepienia transpondera. 

 • Po dokonaniu ww. czynności, właściciel koniowatego zgłasza się do biura Związku w celu dokonania rejestracji w paszporcie. Zmiana właściciela jest dokonywana na podstawie umowy kupna- sprzedaży, w której zawarte są przede wszystkim dane koniowatego, poprzedniego oraz obecnego właściciela potwierdzone podpisami sprzedającego i kupującego.

 

 • Opłaty związane z identyfikacją:
  • opis graficzny- 53,5 zł.
  • zarejestrowanie konia- 41,8 zł.
  • zmiana posiadacza- 17,50 zł.
  • wszczepienie transpondera- 71,2
  • Konie, które w paszportach nie posiadają nadanej (nadrukowanej) nazwy, właściciel dokonuje dodatkowej opłaty za nadanie nazwy -115 zł

 

3. Zmiana posiadacza/właściciela w paszporcie.

 • Należy pocztą polską lub osobiście dostarczyć paszport konia do biura, wraz z umową kupna-sprzedaży lub z wypełnioną dokładnie zmianą posiadacza koniowatego:
 • Umowa/zmiana posiadacza musi zawierać dane poprzedniego i obecnego właściciela konia oraz koniecznie podpis poprzedniego i obecnego właściciela konia.
 • W przypadku wysyłki pocztowej do opłaty za zmianę posiadacza  w rejestrze wg cennika należy dopłacić opłatę pocztową za wysyłkę zwrotną - 8,90 wg cennika Poczty Polskiej za przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru.
 • Koszt 17,50 zł + 8,90 zł = 26,40 zł

4. Śmierć konia (padnięcie/ubój/eutanazja)

 • W ciągu 7 dni od zdarzenia należy wyrejestrować konia dosyłając do biura kserokopię dokumentu utylizacji w przypadku padnięcia/eutanazji, oraz paszport hodowlany, jeśli nie został zabrany przez przedstawiciela firmy utylizacyjnej.