Aktualności

Teraz Polskie Konie

Zachęcamy hodowców do podsyłania informacji z Europy i Świata, gdzie zauważono konie polskiej hodowli. (kliknij)

Uwaga!

Zgodnie z art. 14 ust. 9 ustawy dnia z 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 roku, Nr 213, poz. 1342 z póżn. zm.) podstawą do wystawienia paszportu koniowatego jest pisemne zgłoszenie właściciela koniowatego zawierającego numery identyfikacyjne rodziców koniowatego, do którego dołącza się oświadczenie potwierdzające, że jest właścicielem tego koniowatego oraz dokumenty świadczące o jego pochodzeniu (świadectwo pokrycia klaczy/ świadectwo unasieniania klaczy/ w przypadku koni NN wyniki badań w kierunku 3 chorób zakąźnych).

Jednocześnie, zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy opłaty za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koni, w tym za dokonanie opisu i rejestracji (wydanie paszportu koniowatego), pobierane są przed ich dokonaniem.

Czytaj więcej...

VII MAZOWIECKA WYSTAWA KLACZY HODOWLANYCH

W dniach 22-23.06.2013 w MODR Poświętne odbędą się VII Otwarta Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych oraz Towarzyskie Zawody w Powożeniu.
Organizatorami imprezy są WZHK w Warszawie, MODR w Płońsku, oraz TKHK w Płońsku

Czytaj więcej...

Zmiana właściciela konia

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że od dnia 01 kwietnia 2013 r. wszystkie zmiany właścicieli koni mogą być dokonywane jedynie w biurach OZHK/WZHK, po sprawdzeniu danych w bazie danych koniowatych i dokumentach źródłowych.

Czytaj więcej...

WYSTAWA-SPRZEDAŻ OGIERÓW RASY PKZ

Dnia 16 lutego 2013 o godzinie 11.00 w Radzyminie na ul. Ogrodowej (targowisko) odbędzie się Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty.

Serdecznie zapraszamy.
Uwaga! W wystawie mogą brać udział tylko ogiery uprzednio zakwalifikowane przez pracowników OZHK.

Godziny otwarcia biura

Uprzejmie informujemy, że w dniach
od 04-02-2013 do 08-02-2013
biuro będzie czynne w godzinach 8.00 - 15.00
Za utrudnienia przepraszamy.

ZMIANA NUMERU KONTA

UWAGA!

 Zmiana numeru konta bankowego!
 54 1090 1841 0000 0001 2020 1012