Aktualności

Szkolenie

Zapraszamy na
SZKOLENIE Z PREZENTACJI KONI NA PŁYCIE I NA TRÓJKĄCIE
które odbędzie się w dniu 14 maja 2011r. o godz. 10.00.


Miejsce szkolenia Stadnina Koni MK SZUSTER Budziska ul. Ptasia 31 gm. Halinów pow. miński.
Szkolenie poprowadzi kierownik Roman Krzyżanowski.

WSTĘP WOLNY

Koniki Polskie

Konie zostaną poddane próbie wstępnej. Polega ona na ocenie zachowania się konia podczas zakładania ogłowia, trzymania do oceny i prowadzenia w ręku na trójkącie (o wielkości zgodnej z przyjętymi standardami) w stępie i kłusie. Zachowanie się konia oceniane jest , w zależności od wykonania czynności, w skali 5-punktowej:
- 5 pkt. - z łatwością, bezbłędnie, w sposób płynny
- 4 pkt. - z drobnymi zahamowaniami, w sposób mało płynny
- 3 pkt. - z trudnościami, po 1-3 nieudanych próbach
- 2 pkt. - z dużymi oporami, po więcej niż 3 nieudanych próbach, konieczna pomoc drugiej osoby
- 1 pkt. - niemożliwa do wykonania wskutek oporu lub niebezpiecznych reakcji konia

Ogier aby został wpisany do księgi, w ocenie próby wstępnej, musi uzyskać min. 3 pkt. W przypadku ogierów starszych, jak 2,5 roku, konieczne jest jednoczesne zaliczenie z wynikiem pozytywnym polowej wierzchowej lub zaprzęgowej próby użytkowości. Młody ogier, który w wieku 2,5 roku został wpisany do księgi, w wieku 3 lub 4 lat musi zaliczyć z wynikiem pozytywnym polową wierzchową lub zaprzęgową próbę użytkowości.

W roku 2011 polowe próby użytkowości dla koników polskich odbędą się :
- 06-07.08.2011 - Pilchowice
- 19.08.2011 - PAN Popielno
- 26.08.2011 - SO Sieraków
- 09.09.2011 - RPN Zwierzyniec
- 11.09.2011 - Trzcinica
Oraz dodatkowo:
- 08.05.2011 – Złoty Potok (pow. lubański, woj. dolnośląskie)
- 14.05.2011 – Zespół Szkół Rolniczych w Krzelowie (gm. Sędziszów, woj. świętokrzyskie)

Ogiery do prób, z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem, prosimy zgłaszać bezpośrednio do wojewódzkich/okręgowych związków, na terenie których próba jest organizowana.

"okiem hodowcy..."

Przedstawiamy Państwu list hodowcy skierowany do Zarządu WZHK. Stanowisko to w pełni popiera Zarząd.
list

Badania markerów genetycznych w 2011 r. - zmiany

Dotowane będą badania:
- klaczy i ogierów wpisywanych do ksiąg głównych w 2011 r.,
- źrebiąt kn i hc urodzonych w 2010 r. oraz 2011 r.,
- kuców wpisywanych do księgi kuców,
- kuców przekwalifikowanych z rejestru do księgi (tylko w 2011 r.).


W przypadku braku podpisu właściciela konia, protokół jest nieważny a załączona próbka zostanie zutylizowana bez wykonania badania.

Nie ma obowiązku podpisania protokołu przez osobę pobierającą krew lub włosy od konia.

Jeżeli próbki krwi lub włosów będą nadesłane po upływie 1 miesiąca od wystawienia protokołu wówczas właściciel konia ponosi koszty badania.

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że zmiana właściciela konia nie jest podstawą do wystawienia powtórnego protokołu refundacyjnego na badania markerów genetycznych DNA. Jeżeli sprzedany zostaje koń, który nie miał jeszcze wykonanego badania krwi, a ma ważny protokół, protokół ten powinien zostać przekazany nowemu właścicielowi wraz z koniem. Jeśli zaś protokół uległ przedawnieniu, nowy właściciel sam pokrywa koszty badań.

Zakłady Treningowe klaczy i ogierów - zmiany 2011

Kwalifikacja klaczy odbywać się będzie tak jak kwalifikacja ogierów, będą dokonane pomiary, sprawdzone szczepienia przeciwko grypie, identyfikacja w paszporcie, stopień przygotowania pod siodłem oraz Komisja dokona oceny płytowej. Jeżeli na kwalifikacji zabraknie jednej klaczy wówczas o jedną klacz będzie zwiększony limit na kolejny turnus, jeżeli zabraknie dwie i więcej klaczy, wówczas kwalifikacja brakujących klaczy może odbyć się następnego dnia, jeżeli minimum 1 członek Komisji pozostanie na miejscu.

Klacze, które mają już licencję również zostają przedstawione Komisji do oceny, nieosiągnięcie minimum bonitacyjnego nie powoduje skreślenia z księgi, a jedynie nieprzyjęcie do treningu. Pozostałe klacze muszą być wstępnie zbonitowane w czasie kwalifikacji, a następnie w dniu próby dzielności (jest to ocena ostateczna do wpisu do księgi).
Do wniosku klaczy do ZT musi być dołączony wniosek o wpis klaczy do księgi.
Do ZT w pierwszej kolejności powinny być zgłaszane klacze członków Związków.

Polska Księga Stadna Kuców

MRiRW przyznało PZHK prawo prowadzenia księgi kuców, rejestr pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Warunki wpisu do księgi zostały zapisane w Programie Hodowli. W 2011 roku zostanie przeprowadzona weryfikacja wszystkich kuców wpisanych do rejestru pod kątem wpisu do księgi. Weryfikacji dokona Komisja Księgi Stadnej.

Lista ogierów wycofanych z rozrodu od 01.01.2011

Przedstawiamy listę ogierów wpisanych do ksiąg stadnych ras: wielkopolskiej,
małopolskiej i polski koń szlachetnych półkrwi, które z dniem 1 stycznia 2011 r. zostały
wycofane z rozrodu. Konie te, zgodnie z zasadami kategoryzacji ogierów zawartej
w „Programach hodowli”, w wymaganym okresie nie zgromadziły wystarczającej liczby punktów hodowlanych za potomstwo:
1) KORTES wlkp 1313 G Pz
2) BUGSY wlkp/poch.trk. 1312 G Pz
3) HOLLY WIND wlkp/poch.trk. 109 G Gd
4) LINUTEMAN BH wlkp/poch.trk. 70 G Wr
5) MADRYT wlkp/poch.trk. 1314 G Pz
6) WUDU wlkp/poch.trk. 110 G Gd
7) NOE D'ISLE s.f. 132 G Wr
8) HETMAN sp 70 G I Gd
9) FENIKS sp 471 G By
10) DIONIZOS sp 48 G Ol
11) SALUT sp 141 G Kt
12) KLEJNOT sp 50 G Łd
13) CASTILLO hol. 47 G Ol
14) WERY GOOD sp 419 G Pz
15) QUIDAM F sp 412 G Pz
16) NEO sp 112 G Wr
17) HARLEY sp 47 G Łd
18) BAMBINO VAN'T ZORGVLIET BWP 432 G Pz
19) CARTREE Z Z 106 G Wr
20) GAYALL sp 428 G Pz
21) CORVUS Z Z 71 G I Gd
22) HAKER sp 183 G Wł
23) KASTELLO sp 67 G I Gd
24) ARON (po Elvis) sp 148 G Kt
25) LARGO W hol. 89 G Lb
26) IRKUCK sp 49 G. Łd
27) KILIAN 38 KWPN 114 G Wr
28) NORWEY sp 182 G Wł
29) LACOSTE DE LA COUR s.f. 400 G Pz
30) CHORWAT sp 121 G Sz
31) CYRULIK sp 407 G Pz
32) LOTOS sp 118 G Sz
33) ETERNAL sp 436 G Pz
34) VIPER sp 86 G Zg
35) DURANGO sp 46 G Łd
36) REXUS sp 117 G Sz
37) BY THE WAY sp 445 G By
38) DAUGUST sp 110 G Wr
39) DON GRANDI P sp 421 G Pz
40) EWIS sp 392 G Pz
41) GRANIT sp 446 G By
42) HARY BLUE sp 122 G Wr
43) LEAR sp 440 G Pz
44) MATRIX sp 410 G Pz
45) METYLAN sp 411 G Pz
46) PANICZ sp 404 G Pz
47) PREZENT sp 55 G Łd
48) SERGIO L old. 442 G Pz
49) HERON m 466 G Lb
50) HARAP m 47 G Wr
51) HUTOR m 62 G Łd
52) CYPRYS m 60 G Łd
53) BALET m 270 G Rz
54) EUROP m 272 G Rz
55) EKSPRES m 476 G Lb
56) ASUMPT m 480 G Lb
57) FODEL m 4 G Ol
58) ELIOT m 271 G Rz
59) NORT m 460 G Lb
60) DALTON m 438 G Wr