Aktualności

Zakłady Treningowe klaczy i ogierów - zmiany 2011

Kwalifikacja klaczy odbywać się będzie tak jak kwalifikacja ogierów, będą dokonane pomiary, sprawdzone szczepienia przeciwko grypie, identyfikacja w paszporcie, stopień przygotowania pod siodłem oraz Komisja dokona oceny płytowej. Jeżeli na kwalifikacji zabraknie jednej klaczy wówczas o jedną klacz będzie zwiększony limit na kolejny turnus, jeżeli zabraknie dwie i więcej klaczy, wówczas kwalifikacja brakujących klaczy może odbyć się następnego dnia, jeżeli minimum 1 członek Komisji pozostanie na miejscu.

Klacze, które mają już licencję również zostają przedstawione Komisji do oceny, nieosiągnięcie minimum bonitacyjnego nie powoduje skreślenia z księgi, a jedynie nieprzyjęcie do treningu. Pozostałe klacze muszą być wstępnie zbonitowane w czasie kwalifikacji, a następnie w dniu próby dzielności (jest to ocena ostateczna do wpisu do księgi).
Do wniosku klaczy do ZT musi być dołączony wniosek o wpis klaczy do księgi.
Do ZT w pierwszej kolejności powinny być zgłaszane klacze członków Związków.

Polska Księga Stadna Kuców

MRiRW przyznało PZHK prawo prowadzenia księgi kuców, rejestr pozostaje na dotychczasowych zasadach.

Warunki wpisu do księgi zostały zapisane w Programie Hodowli. W 2011 roku zostanie przeprowadzona weryfikacja wszystkich kuców wpisanych do rejestru pod kątem wpisu do księgi. Weryfikacji dokona Komisja Księgi Stadnej.

Lista ogierów wycofanych z rozrodu od 01.01.2011

Przedstawiamy listę ogierów wpisanych do ksiąg stadnych ras: wielkopolskiej,
małopolskiej i polski koń szlachetnych półkrwi, które z dniem 1 stycznia 2011 r. zostały
wycofane z rozrodu. Konie te, zgodnie z zasadami kategoryzacji ogierów zawartej
w „Programach hodowli”, w wymaganym okresie nie zgromadziły wystarczającej liczby punktów hodowlanych za potomstwo:
1) KORTES wlkp 1313 G Pz
2) BUGSY wlkp/poch.trk. 1312 G Pz
3) HOLLY WIND wlkp/poch.trk. 109 G Gd
4) LINUTEMAN BH wlkp/poch.trk. 70 G Wr
5) MADRYT wlkp/poch.trk. 1314 G Pz
6) WUDU wlkp/poch.trk. 110 G Gd
7) NOE D'ISLE s.f. 132 G Wr
8) HETMAN sp 70 G I Gd
9) FENIKS sp 471 G By
10) DIONIZOS sp 48 G Ol
11) SALUT sp 141 G Kt
12) KLEJNOT sp 50 G Łd
13) CASTILLO hol. 47 G Ol
14) WERY GOOD sp 419 G Pz
15) QUIDAM F sp 412 G Pz
16) NEO sp 112 G Wr
17) HARLEY sp 47 G Łd
18) BAMBINO VAN'T ZORGVLIET BWP 432 G Pz
19) CARTREE Z Z 106 G Wr
20) GAYALL sp 428 G Pz
21) CORVUS Z Z 71 G I Gd
22) HAKER sp 183 G Wł
23) KASTELLO sp 67 G I Gd
24) ARON (po Elvis) sp 148 G Kt
25) LARGO W hol. 89 G Lb
26) IRKUCK sp 49 G. Łd
27) KILIAN 38 KWPN 114 G Wr
28) NORWEY sp 182 G Wł
29) LACOSTE DE LA COUR s.f. 400 G Pz
30) CHORWAT sp 121 G Sz
31) CYRULIK sp 407 G Pz
32) LOTOS sp 118 G Sz
33) ETERNAL sp 436 G Pz
34) VIPER sp 86 G Zg
35) DURANGO sp 46 G Łd
36) REXUS sp 117 G Sz
37) BY THE WAY sp 445 G By
38) DAUGUST sp 110 G Wr
39) DON GRANDI P sp 421 G Pz
40) EWIS sp 392 G Pz
41) GRANIT sp 446 G By
42) HARY BLUE sp 122 G Wr
43) LEAR sp 440 G Pz
44) MATRIX sp 410 G Pz
45) METYLAN sp 411 G Pz
46) PANICZ sp 404 G Pz
47) PREZENT sp 55 G Łd
48) SERGIO L old. 442 G Pz
49) HERON m 466 G Lb
50) HARAP m 47 G Wr
51) HUTOR m 62 G Łd
52) CYPRYS m 60 G Łd
53) BALET m 270 G Rz
54) EUROP m 272 G Rz
55) EKSPRES m 476 G Lb
56) ASUMPT m 480 G Lb
57) FODEL m 4 G Ol
58) ELIOT m 271 G Rz
59) NORT m 460 G Lb
60) DALTON m 438 G Wr

Bal Hodowców Koni - odwołany

ODWOŁANY!!!


ZAPRASZAMY NA


IV BAL HODOWCÓW KONI WZHK WARSZAWA


który odbędzie się dn. 05.03.2011r (ostatnia sobota karnawału)
o godz. 20.00

 

w miejscowości Nienałty Brewki 1 a 07-323 Zaręby Kościelne pow. ostrowski
w Centrum Gastronomicznym "U SARNOWSKICH"
(więcej informacji www.usarnowskich.pl)1. Koszt 110 zł/os. - w cenie zespół muzyczny
2. Zapisujemy wyłącznie osoby, które dostarczą do biura WZHK w Warszawie - ul. Nowy Świat 39, opłatę w wysokości 110 zł/os. - proszę nie wpłacać na konto!!
3. Jeżeli do dnia 18.02.2011r (piątek) na liście będzie figurowało mniej niż 100 osób - BAL ZOSTANIE ODWOŁANY- a pieniądze zostaną zwrócone

konferencja „Konie trakeńskie i wielkopolskie w realiach XXI wieku”

Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie, Olsztyńskie Koło PTZ oraz Sekcja Chowu i Hodowli Koni PTZ uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej pod tytułem:
„Konie trakeńskie i wielkopolskie w realiach XXI wieku”,
która odbędzie się w Olsztynie-Kortowie (Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM),
w dniach 14 – 16 czerwca 2011 roku.

Do udziału w konferencji oraz zgłaszania doniesień (komunikatów naukowych), dotyczących koni trakeńskich i wielkopolskich, zapraszamy zarówno przedstawicieli środowisk naukowych (uczelni wyższych, instytutów badawczych), jak i hodowców oraz sympatyków koni tych ras.

Ramowy program konferencji:

14.06.2011r. – Sesja referatowo-doniesieniowa:
♦ Otwarcie konferencji o godz. 1000 i pierwsza część obrad, podczas których referaty wygłoszą:
- prof. dr hab. Szczepan Chrzanowski (SGGW Warszawa)
- prof. dr hab. Sławomir Pietrzak (UP Lublin)
- dr inż. Anna Nowicka-Posłuszna (UP Poznań)
- dr inż. Janusz Wejer (UWM Olsztyn)
♦ Ok. godz. 1500 cd. obrad (sesja doniesieniowa): prezentacja doniesień zgłoszonych na konferencję (wystąpienia 10-15 min)
♦ Ok. godz. 1900 ognisko integracyjne

15.06.2011r. – Sesja wyjazdowa cz. I :
♦ wyjazd we wczesnych godzinach rannych na teren Obwodu Kaliningradzkiego, gdzie przewidziane jest zwiedzanie (w tym wykład i prezentacja koni):
- Stadniny Trakeny
- Ośrodka Jeździeckiego w Czerniachowsku (dawne Stado Ogierów Georgenburg)
Nocleg w Hotelu Turist w Kaliningradzie

16.06.2011r. – Sesja wyjazdowa cz. II:
♦ w godz. południowych powrót do Polski i zwiedzanie (wykład i prezentacja koni):
- Stadnina Koni w Liskach
- Stadnina Koni w Galinach
♦ powrót do Kortowa ok. godz. 1800

Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą:
• Sesja referatowo-doniesieniowa – 200 zł (opłata pełna) i 150 zł (opłata ulgowa: emeryci, doktoranci, studenci); koszty obejmują: materiały zjazdowe, wynajęcie sali, wyżywienie i in. koszty organizacyjne
• Sesja wyjazdowa – ok. 350 zł (dla osób posiadających ważny paszport do końca 2011 roku, ograniczona liczba osób), koszty obejmują: zaproszenie, wiza, ubezpieczenie, opiekun, tłumacz, autokar, nocleg w Kaliningradzie, częściowe wyżywienie
• W Kortowie przewidywane są noclegi w pokojach gościnnych DS.:
- pokój 1 – osobowy 70 zł/dobę
- pokój 2 – osobowy 130 zł/dobę
- pokój 3 – osobowy 150 zł/dobę

Referaty plenarne oraz doniesienia naukowe opublikowane zostaną w materiałach konferencyjnych. Planujemy, iż referaty zostaną zamieszczone w całości, natomiast doniesienia w formie 1-stronicowych streszczeń lub w formie jaka obowiązuje przy zgłaszaniu komunikatów na Zjazdy Naukowe PTZ, gdzie1 strona maszynopisu obejmuje: wstęp, materiał i metody, wyniki i dyskusja, podsumowanie i wnioski.
Chcielibyśmy aby wszystkie zgłoszone doniesienia zostały wygłoszone w ciągu 10-15 minut (prezentacja multimedialna w Power Point) podczas sesji doniesieniowej.

Szczegółowe informacje dotyczące nadsyłania doniesień naukowych, prześlemy do tych osób, które w zgłoszeniu wstępnym zadeklarują przygotowanie komunikatu i podadzą jego temat.
Uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 20.01.2011 roku wstępnego zgłoszenia uczestnictwa w konferencji drogą pocztową na adres:
Dr inż. Adriana Pawelec, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM, ul. Prawocheńskiego 2, 10-719 Olsztyn, [tel. (89) 523 48 19 lub 523 33 96]
lub elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

zgłoszenie

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. Zbigniew Jaworski, prof. UWM

Komunikaty Polskiego Związku Hodowców Koni

  1. Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Koni, realizując wniosek Walnego Zjazdu, postanowił, że
    od 2014 roku klacze rasy wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi, będą mogły być wpisane do księgi po zdaniu jednej z prób dzielności określonych w programach hodowlanych (wierzchowa lub zaprzęgowa).
  2. Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Koni, realizując wniosek Walnego Zjazdu, postanowił, że
    od 2011 roku wszystkie młode ogiery rasy polski koń zimnokrwisty kwalifikowane i wpisywane do księgi na wystawach – aukcjach, muszą być poddawane publicznie wstępnej zaprzęgowej próbie dzielności.

Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie zaprasza na
II Regionalny Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty,

który odbędzie się w dniach 11-12 września 2010 podczas

XVII MIĘDZYNARODOWYCH DNI Z DORADZTWEM ROLNICZYM
oraz
VI REGIONALNEJ WYSTAWY ZWIERZĄT HODOWLANYCH
na terenie kompleksu Miasta Siedlce: ul. Północna–Błonia Siedleckie


plan imprezy
regulamin czempionatu