Aktualności

Z hucułem przez dolinę Narwi

Wojewódzki Związek Hodowców Koni wraz z Terenowym Kołem Hodowców Koni Huculskich i Koników Polskich zapraszają na organizowaną po raz drugi na terenie woj. mazowieckiego Ścieżkę Huculską oraz eliminacje do czempionatu koni huculskich, które odbędą się 15 maja 2010 r. w gospodarstwie Pana Andrzeja Doleckiego w Chmielewie k/Pułtuska.
Zawodom towarzyszyć będzie impreza Rekreacyjno-Promocyjna, która rozpocznie się o godzinie 10.00

W programie:
- Prezentacja koni, przejazdy koni - ścieżka huculska
- Wystawa prac plastycznych i pokaz fotografii wykonanych przez uczestników konkursów
- Pokazy rzemiosła związanego z końmi oraz kulturą wsi
- Biesiada wieczorna z gościem specjalnym - Rotmistrzem 25 Pułku Ułanów

Nowe zasady identyfikacji

Jeszcze raz przypominamy Państwu nowe zasady identyfikacji koni, obowiązujące od 22 grudnia 2009 r:

  1. konie urodzone do dnia 30.06.2009 r i zgłoszone do rejestru do końca 2009 r otrzymają normalny paszport
  2. konie urodzone do dnia 30.06.2009 r ale zgłoszone do rejestru po 01.01.2010 r dostaną tzw. "Zastępczy dokument identyfikacyjny" zamiast właściwego paszportu i nie będą mogły zostać poddane ubojowi (nie dotyczy to starszych koni, na które właściciel posiada "Dowód urodzenia źrebięcia" - w tym przypadku wystawiony zostanie normalny paszport)
  3. konie urodzone po 30.06.2009 r otrzymają normalny paszport
    • źrebięta hodowlane przedstawione do opisu ze świadectwami pokrycia/unasienienia, opisane pod matkami, otrzymają paszport z rodowodem
    • źrebięta bez świadectwa pokrycia otrzymają paszport NN po okazaniu przez właściciela negatywnych wyników badań na 3 choroby zakaźne (nosacina, zaraza stadnicza, niedokrwistość zakaźna koni)
    • źrebięta ze świadectwami pokrycia, opisane po odsadzeniu od matki, otrzymają paszport z rodowodem i pieczątką "BEZ PRAWA WPISU DO KSIĄG"

Przypominamy również, że zarówno kupno, jak i sprzedaż koni bez paszportu, podlega karze grzywny. Dlatego też źrebięta, do czasu zaopatrzenia w dokument identyfikacyjny, nie powinny zmieniać właścicieli.

Refundacja badań genetycznych

Informujemy, że od 1 stycznia 2010 r badania markerów genetycznych DNA dla klaczy i ogierów wpisanych do ksiąg głównych w 2009 i 2010 r oraz źrebiąt ras huculskiej oraz konik polski urodzonych w 2009 i 2010 r objęte są refundacją kosztów. Jednocześnie przypominamy, że protokół uprawniający do refundacji kosztów badań DNA ważny jest tylko jeden miesiąc od dnia wystawienia i podpisania go przez pracownika Związku. Po przekroczeniu tego terminu hodowcy sami będą musieli pokryć koszty badań.

Zmiany w programach ochrony

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 stycznia 2010 r na stronie internetowej Instytutu Zootechniki www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie zostały zamieszczone znowelizowane programy ochrony zasobów genetycznych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

Aukcja Ogierów Zimnokrwistych

Serdecznie zapraszamy na wiosenną Aukcję Ogierów Zimnokrwistych, która odbędzie się 26 lutego 2010 r w Ośrodku Agroturystycznym "Koziołek" i Stajni CAVALETTO u Państwa Kozłowskich, Gawłowo 53, 05-192 Cieksyn (okolice Nasielska), pow. nowodworski.
Opłata za Aukcję wynosi 100 zł.

UWAGA!

1. Młode ogiery muszą zostać wstępnie zakwalifikowane przez Kierownika Związku. Dlatego też zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 30 stycznia 2010 r
2. Przeglądy zgłoszonych ogierów odbędą się w styczniu i lutym - prosimy o odpowiednie przygotowanie koni
3. Na wiosennej Aukcji będzie można wystawić na sprzedaż także starsze ogiery, które również należy zgłosić do biura WZHK do 30 stycznia 2010 r (ogiery starsze również obejmuje opłata aukcyjna).

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie

Celem działania Związku jest reprezentowanie i obrona praw i interesów hodowców koni. Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Hodowców Koni. Zasięg terytorialny działania obejmuje powiaty widoczne na mapie poniżej. Kolorem niebieskim oznaczono powiaty obsługiwane przez Oddział w Radomiu.

Zmiany dotyczące identyfikacji koni

Wojewódzki Związek Hodowców Koni informuje, że wszystkie starsze konie (tzn. konie dorosłe oraz źrebaki urodzone do 30 czerwca 2009 r), które nie zostały zgłoszone do rejestru do 31 grudnia 2009 r na druku "Zgłoszenia konia do rejestru" (zgłoszenia telefoniczne nie będą brane pod uwagę), otrzymają od 1 stycznia 2010 r zgodnie z art. 17 i art. 26 pkt. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. tzw. "ZASTĘPCZY DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY" zamiast właściwego paszportu i nie będą mogły zostać poddane ubojowi.